Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Znak Dobry Wybór

Idea ustawicznego podnoszenia jakości rur i kształtek z tworzyw sztucznych jest kanwą inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych mającej na celu uhonorowanie i wyróżnienie firm spełniających wysokie standardy w zakresie jakości produkowanych wyrobów, stosowanych technologii, obsługi klienta oraz ochrony środowiska naturalnego. Służy temu wprowadzenie Znaku PRiK "Dobry Wybór".

Znak PRiK "Dobry Wybór” jest wyróżnieniem promocyjnym, przyznawanym przez Stowarzyszenie firmom za ich profesjonalizm w działaniu. Znak stanowi świadectwo, że przedsiębiorstwo spełnia wysokie standardy w zakresie jakości produkowanych wyrobów, stosowanych technologii, organizacji produkcji i obsługi klienta oraz ochrony środowiska naturalnego.

Znak PRiK "Dobry Wybór” promuje wspieranie działań proekologicznych, podnoszących jakość i standardy życia; dbałość o prawidłowość stosowania produktów z tworzyw sztucznych; dobre praktyki w biznesie; popularyzowanie projakościowego sposobu prowadzenia działalności; wspieranie firm dążących do ciągłego doskonalenia w zarządzaniu zarówno jakością i przedsiębiorstwem.

O przyznanie Znaku mogą ubiegać się podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej i mający przynajmniej jeden zakład produkcyjny w Polsce. Dodatkowym warunkiem jest profil działalności - jednymi z głównych obszarów jej prowadzenia powinny być produkcja oraz dystrybucja rur i kształtek z tworzyw sztucznych do kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz przesyłu wody, a także przetwórstwo odpadów z tych wyrobów.

Stowarzyszenie pragnie aby Znak PRiK "Dobry Wybór” stanowił potwierdzenie wysokiej jakości produktu i dobrego, prospołecznego oraz proekologicznego zarządzania firmą.

Znak PRiK "Dobry Wybór” jest dostępny dla wszystkich firm spełniających warunki regulaminu Znaku, konieczna jest jedynie deklaracja przystąpienia do programu i akceptacja regulaminu Znaku PRiK oraz pomyślne przejście audytu jakościowego, badań wyrobów oraz przedstawienie certyfikatów spełniania przez firmę norm zarządzania jakością.

W Kapitule Znaku PRiK  „Dobry wybór” zasiadają:

Przewodniczący - dr Krzysztof Bortel - Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Gliwice

Sekretarz - dr Maciej Kostański - Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Członkowie:

dr Przemysław Hruszka - Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

prof. dr hab. Andrzej Pusz - Politechnika Śląska

prof. dr hab. Marek Szostak - Politechnika Poznańska

Przyznane Certyfikaty

Regulamin