Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Wiadomości

Polski rynek rur z t...

Polski rynek rur z tworzyw stawia na jakość

    2017-08-23
Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych za pomocą nowego Znaku PRiK „Dobry Wybór” będzie promować producentów rur spełniających najwyższe standardy w zakresie jakości produkowanych wyrobów.
Rola uszczelek w sys...

Rola uszczelek w systemach wodociągowych

    2017-07-11
Elementy gumowe stanowią nieodłączną część współczesnych systemów wodociągowych i odpływowych. Są to zazwyczaj uszczelnienia złączy lub okładziny rur mające zapobiegać korozji.
Spotkanie branży two...

Spotkanie branży tworzyw sztucznych 2017

    2017-05-30
Doroczne spotkanie branży tworzyw sztucznych „Perspektywy - Innowacje - Wyzwania” odbyło się 22 maja 2017 r. w Kielcach.
Deklaracje właściwoś...

Deklaracje właściwości użytkowych – nowy wymóg prawny

    2017-05-10
Zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014.883 z późniejszymi zmianami.
PVC - fakty i mity

PVC - fakty i mity

    2017-04-19
W świadomości społecznej istnieje ciągle wiele uprzedzeń związanych z PVC, co wynika z braku informacji na temat aktualnego stanu wiedzy.
Instalacje wewnętrzn...

Instalacje wewnętrzne z tworzyw sztucznych

    2017-03-22
Badania udowadniają, że rury z tworzyw sztucznych nie wpływają negatywnie na jakość wody pitnej.
Zalety rur z PVC

Zalety rur z PVC

    2017-03-16
W dzisiejszym świecie rury PVC stanowią nowoczesny „krwioobieg” dostarczający istotne czynniki podtrzymujące egzystencję naszej cywilizacji.
Wpływ systemów rurow...

Wpływ systemów rurowych z tworzyw sztucznych na środowisko naturalne

    2017-03-13
Badania naukowe wykazują, że ślad ekologiczny rur z tworzyw sztucznych wynosi średnio około jedną trzecią śladu pozostawianego przez tradycyjne materiały.
Rury z polietylenu:...

Rury z polietylenu: przykład z Abu Zabi

    2012-04-06
O zaletach płynących ze stosowania rur z polietylenu w kompleksach petrochemicznych mówił podczas konferencji technicznej poświęconej sieciom kanalizacyjnym i wodociągowym z tworzyw sztucznych, Jerzy Pawlicki ze stowarzyszenia PE 100+.
Rury z tworzyw sztuc...

Rury z tworzyw sztucznych w kontaktach z wodą

    2009-01-19
Rury z tworzyw sztucznych zdobyły w ostatnich latach wielką popularność. Trudno sobie wyobrazić bez nich konstrukcję jakichkolwiek instalacji. Dlatego warto zapoznać się kilkoma kluczowymi aspektami związanymi z ich zastosowaniem w obszarze kontaktów z wodą pitną.
Polichlorek winylu (...

Polichlorek winylu (PVC) idealny do produkcji rur

    2008-10-06
Rury z polichlorku winylu, czyli PVC wykorzystywane są w budownictwie i szeregu innych zastosowań na ogromną skalę. Unikalne cechy tego tworzywa sprawiają, że doskonale nadaje się ono do projektowania tego typu materiałów.