Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Opis działalności

Głównym celem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRiK) jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek z tworzyw sztucznych. Cel ten jest realizowany między innymi poprzez reprezentowanie tego środowiska wobec organów administracji państwowej i ustawodawczej, jak również wobec organizacji krajowych i międzynarodowych w zakresie dotyczącym uregulowań ustawowych i normalizacyjnych oraz zaleceń i dyrektyw z obszaru wytwórstwa, stosowania i recyklingu rur i kształtek z tworzyw sztucznych.

Celem Stowarzyszenia PRiK jest także:

  • Upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych jako wyrobów przyjaznych dla środowiska oraz przygotowywanie i udostępnianie informacji na temat możliwości i zasad ich wytwarzania i stosowania.
  • Ukierunkowywanie i wspieranie prac naukowych oraz badawczo-rozwojowych z zakresu wytwarzania, stosowania i recyklingu rur oraz kształtek tworzywowych, jak również z obszaru analiz rynkowo - marketingowych.
  • Opracowywanie i wydawania oświadczeń i zaleceń dotyczących technicznych kwestii wytwarzania i stosowania rur i kształtek z tworzyw sztucznych.
  • Prowadzenie współpracy w ramach grup roboczych w celu opracowania standardów prac montażowych z zastosowaniem rur i kształtek z tworzyw sztucznych.
  • Prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości i doskonalenia metod produkcji rur i kształtek z tworzyw sztucznych.
  • Organizowanie konferencji, seminariów naukowych i szkoleń w obszarze tematycznym działalności Stowarzyszenia, prowadzenie działalności popularyzacyjno-wydawniczej.